AVÍS LEGAL

Condicions d'ús del portal
Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de SKATING S.A. el fet de connectar a aquesta pàgina web implica l'acceptació del present Avís Legal. Reservat el dret a modificar en qualsevol moment l'avís legal.

 

Política de privacitat
SKATING S.A. realitza dos tipus de captació de dades: les personals i els no personals. Les dades no personals són l'IP del visitant, ja que per a fins estadístiques aquest despatx considera necessari saber el país de procedència de la visita i el nombre de les mateixes. Aquestes dades són únicament consultades pel nostre personal i mai revelen dades que puguin identificar directa o indirectament al visitant de la pàgina web.

Propietat intel·lectual
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà del que estrictament necessari per al correcte ús del Portal.


Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.


Propietat industrial i protecció del domini
La marca SKATING està degudament registrada com a marca nacional, pel que el domini està protegit davant qualsevol intenció d'usurpació maliciosa del mateix.

Compliment de LSSI
En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic
(Llei 34/2002) l'informem els següents aspectes:

 

SKATING S.A. és una societat Anònima el domini ha estat inscrit en Seient 1.048, - Foli 102 - Diarii 288 - Data 6-11-74 -
C.I.F A-08-342750 del Registre Mercantil.

 

El domicili social està situat al carrer Roger de Flor 168, Barcelona.
 

L'e-mail de contacte és gel@skatingclub.cat

 

El C.I.F de la companyia és A-08-342750
 

Compromisos d'aquest portal:
Aquesta societat no utilitzarà material protegit per propietat intel·lectual o industrial
pertanyent a tercers ni utilitzarà aquesta pàgina de cap manera que pogués incórrer
en competència deslleial.


Exclusió de responsabilitat
SKATING S.A. declina qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús maliciós que pogués fer-se per part d'un tercer al
connectar-se vostè a la nostra web.
Així mateix, no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte
ús d'aquesta web o a algun dels portals que apareguin com hipervincles en la nostra web.


Llei aplicable i jurisdicció
Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submisió expressa als jutjats de Barcelona.

c/ Roger de Flor, 168  Barcelona 

Tel: 932 452 800

To view this page you must have the latest version of the browser Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, Asiento 1.048, - Folio 102 - Diario 288 - Fecha 6-11-74 - C.I.F A-08-342750