2x1 SKATING POBLE ESPANYOL.jpg

2 x 1 exclusiu Poble Espanyol

Imprimeix o ensenya aquest 2 x 1 a la nostra taquilla i mostra el teu carnet del Poble Espanyol

 

Pots utilitzar un val 2 x 1 per carnet i dia

Promoció vàlida de Maig a Octubre 2018

c/ Roger de Flor, 168  Barcelona 

Tel: 932 452 800

To view this page you must have the latest version of the browser Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, Asiento 1.048, - Folio 102 - Diario 288 - Fecha 6-11-74 - C.I.F A-08-342750